Zakres usług

Oferta skierowana do dzieci, młodzieży, dorosłych, par oraz rodzin:
– konsultacje psychologiczne,
– poradnictwo rodzinne,
– terapia indywidualna (dzieci, młodzieży i dorosłych),
– interwencja kryzysowa (kryzysy rozwojowe i sytuacyjne – utrata i żałoba, próby samobójcze, doświadczenia traumatyczne).

Cennik: 100 zł/ 50-60 minut.

– terapia par i rodzin;

Cennik: 120 zł/ 60-70 minut.

Oferta skierowana do grup zawodowych związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia własnego lub innych:
– defusing grupowy – odreagowanie,
– debrifing grupowy – spotkanie po traumie,

Cennik: cena ustalana indywidualnie.

Oferta szkoleniowa dla firm i instytucji:
– warsztaty,
– wykłady.

Cennik: cena ustalana indywidualnie.