Kwalifikacje

Ukończone szkoły i kursy:
• Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej – pierwszy etap studiów podyplomowych
• Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu:
– psychologia, jednolite studia magisterskie,

• Dolnośląskie Centrum Psychoterapii:
– Studium Interwencji Kryzysowej,
– Studium Mediacji,
– Studium Terapii Dzieci i Młodzieży.

• Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – kursy:
– „Terapia Dialektyczno – Behawioralna DBT – warsztat i praktyka”,
– „Terapia poznawczo-behawioralna w zaburzeniach psychotycznych”,
– „Samouszkodzenia – diagnoza i terapia”,
– „Terapia systemowa – dziecko i rodzina w konflikcie około rozwodowym”,
– „Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży”,
– „Wzmocniona terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń odżywiania CBT-E”,
– „Uzależnienia dzieci i młodzieży od komputera Internetu – diagnoza i pomoc psychologiczna”,
– „Psychoterapia dzieci i młodzieży z niską samooceną i depresją”,
– „Autyzm – diagnoza i pomoc terapeutyczna. Problemy funkcjonowania i rozwoju dziecka autystycznego”,
– „Zastosowanie Dialogu Motywującego”,
– „Terapia schematów”.

• Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Sophia” w Starachowicach – kursy:
– „Spotkanie z uczniami po traumatycznych przeżyciach”,
– „Jak pomagać uczniom z zaburzeniami lękowymi i opozycyjno-buntowniczymi”.

• Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie:
– Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny.