Zakres usług psychologicznych

Oferta skierowana do dzieci, młodzieży, dorosłych, par oraz rodzin:
– konsultacje psychologiczne,
– poradnictwo rodzinne,
– terapia indywidualna (dzieci, młodzieży i dorosłych),
– interwencja kryzysowa (kryzysy rozwojowe i sytuacyjne – utrata i żałoba, próby samobójcze, doświadczenia traumatyczne).
– konsultacje online

Cennik: 130 zł/ 50 minut.

– terapia par i rodzin.

Cennik: 150 zł/ 60-70 minut.

Oferta skierowana do grup zawodowych związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia własnego lub innych:
– defusing grupowy – odreagowanie,
– debrifing grupowy – spotkanie po traumie.

Cennik: cena ustalana indywidualnie.

Oferta szkoleniowa dla firm i instytucji:
– warsztaty,
– wykłady.

Cennik: cena ustalana indywidualnie.